αν την κρατάς δεν ζει
να τη χάνεις
να την έχεις
και να τη χάνεις
αυτό είναι σοφία
ποτέ δική σου
πάντα να φεύγει
πάντα να σου λείπει
πάντα να τη βρίσκεις
αυτός είμαι
αυτός που πάντα χάνει
αυτός που πάντα βρίσκει
αυτός που έδωσε την απάντηση
αυτός που έσβησε την απάντηση
αυτός
αλλά ποιος
ποιος απ'τους τόσους

Δημήτρης Δημητριάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: