Ο Έλληνας
σηκώθηκε από τον καναπέ
όταν έκλεισε η τηλεόραση.