"προσπάθησε τουλάχιστον" παραλλαγή 2011


Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
όσο μπορείς:..
να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις.


ε, ψιτ..μην ξεχνιέσαι!