συριστικό

Οι συριστικοί φθόγγοι samech
Ξι
Πάσσαλος ή στύλος
Ο
Ajin
ΜάτιΤέλος
Διχειλικό
Άηχο
Στιγμιαίο
Δασύ


Διαρκής αντιποίηση
Σε οβελίσκο
Τετράεδρο αιγυπτιακό μνημείο
Επιμήκεις λίθινοι στύλοι
Πυραμοειδής η κορυφή
Τέτοιο τέλος κενοτάφιο
Στη Μεσόγειο λατρεύεται