αϋπνία
Ο φύλακας της αϋπνίας μου είναι η επιθυμία
Συχνά δικαιώνονται εσωτερικοί ερεθισμοί
Η αρχαιότερη θεωρία αποδίδει κάποια ενύπνια
Στην υπερένταση από σφοδρό έρωτα
Ή στην επέμβαση της θεότητας
Θυμάσαι?
Τα όνειρα στην Αινειάδα βγαίνουν από
Μια πύλη από ελεφαντόδοντο
Τα αληθινά από μια κεράτινη πύλη