γράφοντας


Η λύτρωση έρχεται όταν αρχίζει να εγκαθίσταται η νύχτα.Όταν έξω η δουλειά σταματάει.Μένει αυτή η πολυτέλεια που έχουμε εμείς να μπορούμε να γράφουμε τη νύχτα.Μπορούμε να γράφουμε οποιαδήποτε ώρα.Δεν μας περιορίζουν διαταγές,ωράρια,διευθυντές,όπλα,πρόστιμα,ύβρεις,μπάτσοι,αρχηγοί και αρχηγοί.Και όρνιθες που επωάζουν τους φασισμούς του αύριο.

Μαργκερίτ Ντυράς.