ει πάντα τα όντα καπνός γένοιτο,ρίνες αν διαγνοίεν-Ηράκλειτος

αν όλα τα όντα γίνονταν καπνός
θα ήταν οι μύτες που θα το διέκριναν
και θα το αντιλαμβανόταν
μτφρ Χάιντεγκερ